INTEGRITETSPOLICY-DK

Integritetspolicy

 
 

HVORDAN BEHANDLER BOKA DOKTORN DINE PERSONOPLYSNINGER?

 

Denne integritetspolicy beskriver Boka Doktorns behandling af dine personoplysninger og er gældende ved enhver kontakt med os.

Hvem har ansvaret for dine personoplysninger?

Boka Doktorn Group AB, org.nr. 556919-9515, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og har ansvar for, at behandlingen sker sikkert og lovligt.

Hvilket retsligt grundlag bruges for behandling af personoplysninger?

Boka Doktorn behandler dine personoplysninger indenfor rammerne af gældende lov for at fuldføre en aftale som du, eller din arbejdsgiver, er en del af. Undtaget fra dette er hvis du ikke har indgået en aftale med os, men henvender dig til os med henblik på at få svar på administrative spørgsmål eller kundeservice/support relaterede spørgsmål. I disse tilfælde er det retslige grundlag baseret på den interesse du har vist. Såfremt Boka Doktorn ønsker at behandle dine personoplysninger til et formål, som ifølge gældende lov kræver dit samtykke, vil vi indhente dit samtykke forud for behandlingen af personoplysningerne.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Boka Doktorn indsamler personoplysninger som du har givet os, eksempelvis hvis du kontakter os for at høre mere om vores tjenester eller ønsker support. I forbindelse med kontakt med supporten kan det forekomme at en person oplyser om tredje persons personoplysninger. Vi forudsætter i sådanne tilfælde at den som oplyser om tredje persons personoplysninger har indhentet tredje persons samtykke til videregivelses af dennes personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandles?

Personoplysninger som behandles inkluderer, men er ikke begrænset til, brugernavn, navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdato/år, faktureringsinformation, IP-adresse og/eller anden information som du oplyser eller i øvrigt er nødvendige for at kunne udføre den opgave som er stillet af dig.

Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

Det kan være nødvendigt at behandle dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Administration

Til at kunne administrere bestillinger, opsigelser, overdragelser og fakturering.

  • Acces

Til at kunne give dig adgang til platformen.

  • Kundeservice/support

Til at yde service i de tilfælde du kontakter os med spørgsmål og kommentarer

  • Udsendelser

Til at kunne sende dig relevant information om eksempelvis opdatering af systemet og driftsinformation.

  • Markedsføring

Til at sende dig information om nye funktioner og produkter. Dette såfremt du ikke skriftligt har informeret os om at du ikke ønsker denne type information.

  • Udvikling af produkter

Til udvikling af vores tjenester, at sikkerstille den tekniske funktionalitet, at føre statistik, at logge hændelser/fejl, at gennemføre markeds- og kundeundersøgelser samt ved fejlsøgning og test.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil kun blive behandlet af Boka Doktorn og vores databehandlere. De databehandlere vi bruger, har alle underskrevet en Databehandleraftale og er jævnfør denne aftale underlagt samme ansvar og forpligtelser som er beskrevet i denne integritetspolicy.

Boka Doktorn overfører kun personoplysninger til lande udenfor EU/EES såfremt det pågældende land har samme niveau af beskyttelse som svarer til standarden i EU eller såfremt der bliver gjort opmærksom på dette i forbindelse med, at du overlader personoplysninger til os.

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre parter med mindre love, forordninger eller myndigheder foreskriver at vi skal gøre sådan eller for at beskytte vores rettigheder eller tredje parts rettigheder.

Vi videregiver, sælger eller bytter aldrig dine personoplysninger til markedsføringsformål for en tredje part.

Hvor længe lagrer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger lagres så længe det behøves for at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor dig eller din arbejdsgiver.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Boka Doktorn har tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod eksempelvis tab, manipulation eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser kontinuerligt vores sikkerhedsforanstaltninger til den tekniske udvikling.

Hvilke rettigheder har du?

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi har lagret om dig. Denne ret kan uden omkostninger gøres gældende en gang årligt.

Du har til enhver tid ret til, uden omkostninger, at kræve at din personoplysninger slettes, komplementeres eller rettes. Du har også ret til kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses til kun at gælde nogle formål og eksempelvis ikke bruges til reklamekampanger. Vi kan dog ikke slette dine personoplysninger såfremt gældende lovgivning kræver personoplysningerne bevaret, eksempelvis bogføringsloven.

Hvis dine personoplysninger ændres, beder vi dig informere os ved at sende os en meddelelse. Boka Doktorn er ikke ansvarlig for problemer som opstår som følge af gamle eller forkerte personoplysninger hvis du har undladt at informere os om ændringer.

Dine krav skal indgives skriftligt og signeret samt indeholde oplysninger om navn, e-mail, telefonnummer, postadresse og CVR-nummer. Disse oplysninger behøver vi for at sikre at krav indgives af rette person.

Krav, jf. ovenstående, sendes til:

Boka Doktorn Group AB
Att.: Personuppgiftsbehandling
Torsgatan 5 b
411 04 Göteborg

Sverige

Information vil blive herefter blive sendt til din folkeregisteradresse.

Hvis du vil klage

Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger.

Kontaktinformation

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte os!