Försäkringsbolag

I Boka Doktorn finns ett nätverk med över 950 anslutna kliniker...
...och 140 000 lediga vårdtider att välja bland för att boka in rätt vård.
Värdet av att ansluta sig till Boka Doktorn blir mer tid över till annat, patientsäkerhet, snabbare processer och beslut.
Föregående
Nästa

Omedelbar tillgång till vård

Sök bland 1063 kliniker och över 6893 specialisters lediga tider

Dokumenthatering

Boka Doktorn samlar all information kring ett skadeärende på ett och samma ställe. Detta gör att hanteringen av ärendet blir mer överskådligt och främjar samarbeten

Kundvärde

Era kunder kan i vår kundportal ta del av all nödvändig information kring besöket. De kan även själva administrera sina tider genom att boka, avboka eller flytta besök.

Uppföljning av kostnader

Detaljerad uppföljning av kostnader. Ta fram utförliga statistikrapporter. Plattformen är ett utmärkt verktyg för verksamhetsplanering och kostnadsuppföljning

Kommunikation

All kommunikation mellan Vårdbeställare och vårdgivare sker online och samlas på det enskilda skadeärendet vilket skapar trygghet för båda parterna

Online support

Vi stöttar er hela vägen. Utöver bemannad support som svarar på era frågor i telefon har ni tillgång till våra onlinemanualer

Allt på ett och samma ställe

Transparens

Boka Doktorn samlar all information och kommunikation kring ett skadeärende på ett och samma ställe. Detta gör att hanteringen av ärendet blir mer överskådligt och kommunikationen med kliniken blir enklare

Patienten

Patienten inkluderas tidigt via SMS och e-post och kan boka, avboka sitt besök via en länk. Som vårdbeställare bestämmer ni vilken behörighet patienten ska få i bokningsprocessen

Videomodul

video

Anslutna klinikerna erbjuder videobesök via plattformen. De kliniker och resurser som är kopplade mot BDC Care kommer att vara sökbara plattformen

Fakturering

En av våra mest uppskattade funktioner av våra anslutna vårdgivare är faktureringstjänsten. Det innebär även att ni faktureras snabbare och därmed hanteras även fakturorna snabbare

Business Intelligence

Vårt business intelligence-verktyg ger er möjligheten att designa och ta emot kvalitativa och kvantitativa rapporter med statistik som rör företagets aktiviteter. ​ Detta ger er en unik möjlighet att förutse och följa trender, mäta prestanda och genomföra benchmarking

Kundportal

Kunden kan boka, avboka och göra ombokningar online direkt till vårdgivare. Här kan man också delge patienten viktig information kring besöket via SMS och e-post.  Kundportalen skapar en bättre kundupplevelse eftersom kunden är med bestämmer kring besökstider från början

Kundundersökningar

Integrerad i Boka Doktorn finns en omfattande kundundersökning. Enkäten är digital och automatiserad vilket skapar  kundengagemang.  Ni får direkt återkoppling och erhåller en unik möjlighet att jämföra sig mot den egna branschen

Utbildningar

På kundernas begäran arrangerar vi utbildningar om Boka Doktorn. Baserad på era verksamhetsbehov utformar vi utbildningar som passar er. Kontakta oss via formuläret här nedan

Vill du veta mer om BokaDoktorn?