Kliniker

Vi har digitaliserat vårdverksamheter sedan år 2005. Med hjälp av Boka Doktorn görs bokningar, dokumentation av behandlingar, kommunikation med vårdbeställare och fakturering online.
Boka Doktorn automatiserar de administrativa processerna. Patienten är med och påverkar sin bokning från början. Kommunikationen med patienten och vårdbeställaren sker online.
Värdet av att ansluta sig till Boka Doktorn. Mer tid till att vårda, större fokus på patientsäkerhet, snabbare processer och beslut, nöjdare patienter.
Boka Doktorn riktar sig mot alla personalkategorier som erbjuder olika typer av medicinsk och kirurgiskt vård samt rehabilitering.
Läs nedan.
Föregående
Nästa

Anslutning till boka Doktorn

Boka Doktorn är en plattform som används av försäkringsbolag för att boka vård åt sina försäkringstagare. I plattformen söker de efter lediga tider bland våra anslutna kliniker. Vid anslutning, registreras kliniken och dess resurser i plattformens vårdgivarregister där de blir sökbara och synliga för alla våra anslutna försäkringsbolag. Journaler, remisser, behandlingsplaner, operationsförfrågningar med mera kan enkelt skickas i kommunikationsflödet på ett tryggt och säkert sätt. 

Boka Doktorn har integration med de största journalsystemen vilket innebär att bokningar i BokaDoktorn förs in i era befintliga journalsystem.

All kommunikation är säkrad med kryptering för en trygg vårdkontakt

  • Trygg och säker kommunikation enligt GDPR och PDL
  • Autentisiering i plattformen via Bank-ID och HSA-ID kort för säker login

Patienten kan själva komma åt information kring sitt besök via vår kundportal

  • All information och kommunikation kring ett vårdärende finns på ett och samma ställe. Detta gör att hanteringen av ärendet blir mer lättåskådligt och främjar samarbeten kring skadan.

Videomodul för verksamheter inom hälso- och sjukvården

  • Starta din digitala mottagning med BDC Care. Vårda patienter från försäkringsärenden och era övriga patienter

Din verksamhet hamnar i plattformens vårdgivarregister

  • Anslutna kliniker och deras resurser registreras automatiskt i plattformens vårdgivarregister. Det innebär att kliniker och deras resurser blir synliga och sökbara för försäkringsbolagen 

Din verksamhet kan publicera en kalender online. Vi kallar den webbtidbok

  • Du kan aktivera kalender online på din hemsida. Era resurser och tjänster blir synliga och bokningsbara för ordinarie/privata patienter. Det sparar administrativ tid när patienten kan sköta sin bokning och avbokning på egen hand

Journalsystem

Använder du Clinic Buddy, Skalpell, Webdoc, CGMJ4 eller Venturi-journalen kan du enkelt integrera dessa journalsystem med Boka Doktorn.

Kundundersökningar

Aktivera nöjd kund undersökningar.Ni får direkt återkoppling till klinik och vårdgivare. Det ger er en unik möjlighet att göra jämförelser och tidigt identifiera förbättringsområden.

Supportportal

Bemannad support med personal som svarar på era frågor i telefon eller via mail. Våra anslutna kliniker har även dygnet runt tillgång till våra onlinemanualer.

Notiser-SMS påminnelser

Patienten får automatisk utförlig bokningsinformation och påminnelser via SMS eller e-post.

Kalender online

Era patienter kan boka bland era lediga tider från er hemsida. Aktivera webbtidboken och ge ordinarie/privata patienter möjligheten att sköta sina bokningsärenden.

Statistikrapporter

I Boka Doktorn kan man ta fram utförliga statistikrapporter. Dessa skapar värde i planeringen av eran verksamhet.

Fakturering

Skapa och administrera digitala fakturor. Vi har integration mot flera ekonomisystem, Fortnox, Agresso, Visma, Briljant och Björnlunden. Snart har vi fler ekonomisystem som är färdiga att använda.

Webinar-Utbildningar

Kom snabbare igång med användning av plattformen. Läs mer om våra utbildningar, klicka på rubriken ovan!

En resumé av hur bokningsflödet i Boka Doktorn ser ut:

Som vårdgivare i Boka Doktorn har ni  registrerat era lediga tider i en kalender. Dessa lediga tider ihop med annan företagsinformation är synliga och sökbara för alla anslutna vårdbeställare.

Bokningsflödet i Boka Doktorn:

När försäkringsbolag X ska boka vårdtid till sin kund kommer era lediga tider vara sökbara och synliga. 

Ni får en förfrågan i form av ett ärende eller besöksbiljett i plattformen. Godkänner ni denna förfrågan skickas information till vårdbeställaren per automatik och även ett sms till patienten med bokningsinformation gällande adress till kliniken, tidpunkt för mötet, namn på den som ska behandla patienten och annan nyttig information som gör att hen hittar till er. 

På själva besöket behandlar ni patienten enligt era rutiner och journalför som tidigare. Efter avslutad behandling är det möjligt att automatiskt generera fakturor som omedelbart skickas till vårdbeställaren. säkringsbolag

Hur kan pappersdokumentationen ersättas?

En del bokningsförfrågningar innehåller digitala remisser och annan information. I Boka Doktorn kan vårdgivare och vårdbeställare lägga till remisser och andra typer av dokument  i ärendet. I samma ärende kan man även bifoga andra filer som t ex röntgen, journalkopia, fotografier eller labbsvar.

Utöver detta kan man föra en konversation kring patienten. Ett exempel är att vårdgivaren begär en komplettering av vårdbeställaren eller vice versa. Detta sker digitalt i systemet.

På vilket sätt sparar Boka Doktorn din tid?

Ni behöver inte ringa till patienten eller vårdbeställaren. Patienten behöver inte heller kontakta er per telefon eftersom hen har möjlighet att avboka och boka ny tid via en länk som fås med i samma SMS. Ni behöver inte faxa, posta eller hantera annan pappersdokumentation. Vårdbeställaren ser det online.

Var det för mycket information?

Boka Doktorn är nämligen mycket mer än denna korta beskrivning. Du är välkommen att skriva till oss om du har frågor eller om du vill ansluta dig till Boka Doktorn. 

Boka Doktorn riktar sig mot kliniker som erbjuder privata och offentliga vårdtjänster. Via Boka Doktorn kan ni ta emot patienter från försäkringsbolag.

Kontakta oss