Kliniker

Vi har digitaliserat vårdverksamheter sedan år 2005. Med hjälp av Boka Doktorn görs bokningar, dokumentation av behandlingar, kommunikation med vårdbeställare och fakturering online.
Boka Doktorn automatiserar de administrativa processerna. Patienten är med och påverkar sin bokning från början. Kommunikationen med patienten och vårdbeställaren sker online.
Värdet av att ansluta sig till Boka Doktorn. Mer tid till att vårda, större fokus på patientsäkerhet, snabbare processer och beslut, nöjdare patienter.
Boka Doktorn riktar sig mot alla personalkategorier som erbjuder olika typer av medicinsk och kirurgiskt vård samt rehabilitering.
Läs nedan.
Föregående
Nästa

Anslutning till boka Doktorn

Boka Doktorn är en etablerad plattform som används av både större och mindre verksamheter för behandling av patienter med sjukvårdsförsäkring.
I plattformen samarbetar försäkringsbolag och vårdgivare i uppdrag som rör hälsa och sjukvård.
Som vårdgivare abonnerar ni plattformen där er verksamhet och era resurser registreras i plattformens vårdgivarregister. Det innebär att er verksamhet tillsammans med de bahndlingar och tjänster som ni erbjuder blir sökbara och synliga för alla våra anslutna försäkringsbolag och nätverkspartners för bokning och beställning av era vårdtjänster.

Sedan 2019 används plattformen för beställning av tjänster inom området företagshälsa!

Boka Doktorn rebjuder:

Automatiserad bokningssystem

Vårdbeställare gör direktbokningar på klinikens behandlande resurser. Vårdbeställare kan även skickar besöksbiljetter där kliniken själva genomför bokningen på lämplig behandlande resurs.

Exponering i vårdgivarregistret

Kliniken och de behandlingar som erbjuds blir sökbara i vårdgivarregistret för alla anslutna vårdbeställare.

Automatiserade aviseringar

Vid nya händelser på kontot samt på skadeärendet skickas aviseringar till klinik och försäkringsbolag . Patienten får automatiserade aviseringar i form av SMS och e-post vid bokning.

Integrationsmöjligheter

Vi har integrationslösningar med flera ekonomi- och journalsystem.

Delning av dokument och filer

Journalkopior, remisser, behandlingsförfrågningar och andra filer kan skickas mellan vårdbeställare och vårdgivare.

Kundportal

En länk till kundportalen skickas till patienten med de automatiserade aviseringar som innehåller fullständig bokningsinformation. I Kundportalen kan patienten avboka/boka om sin tid.

Kommunikation med vårdbeställare och andra verksamheter

I varje skadeärende finns meddelandefunktion för att initiera direktkontakt med vårdbeställare och andra verksamheter som behöver samarbetar kring skadan.

Statistikrapporter - Power BI

För effektivisering, utveckling och planering av verksamheten.

All kommunikation är säkrad med kryptering för en trygg vårdkontakt.

 • Trygg och säker kommunikation enligt GDPR och PDL
 • Autentisiering i plattformen via Bank-ID och HSA-ID kort för säker login

Patienten kan själva komma åt information kring sitt besök via vår kundportal.

 • Patienten får automatiska aviseringar vid bokningar med länk till kundportal där de även ser fullständig besöksinformation. I vissa fall kan de själva administrera sin bokning genom att flytta på tiden eller avboka.

BDC Care för digitalisering av mottagningen.

 • Med BDC Care kan du erjbuda digital vård till privata såväl som patienter med sjukvårdsförsäkring. 

Din verksamhet kan publicera en kalender online. Vi kallar den webbtidbok

 • Du kan aktivera kalender online på din hemsida. Era resurser och tjänster blir synliga och bokningsbara för ordinarie/privata patienter. Det sparar administrativ tid när patienten kan sköta sin bokning och avbokning på egen hand

Så här enkelt kommer ni igång med arbetet i Boka Doktorn.

Uppsättning av konto för verksamheten.

Kliniken kontaktar Boka Doktorns support och får ett avtal. Boka Doktorn sätter upp ett konto till kliniken som administreras med klinikspecifik information. 

 • En del av information riktas mot vårdbeställare där klinikens kontaktuppgifter, önskemål, tjänster, behandlingar och lediga tider syns (vårdgivarregistret).
 • Annan information riktas mot patienten där klinikens kontaktuppgifter och besöksspecifik information syns i kundportalen som  patienten kommer åt via de automatiska  aviseringarna  med  bokningsinformation. 
 • Klinikens behandlande resurser profileras med information om de behandlingar och tjänster de erbjuder.

Hantering av inkomna skadeärenden.

Vårdbeställare skapar ett skadeärende som innehåller; patientinformation, riktlinjer för självrisk samt specificering av symtom.

 • Skadeärendet inkommer på klinikens konto i form av bokning eller besöksbiljett. I vissa fall återfinns bifogade filer och direktmeddelanden till kliniken i skadeärendet.
 • Kliniken behöver endast godkänna ärendet för behandling vilket genererar en avisering till vårdbeställare om att skadeärendet är under behandling. 
 • Kliniken administrerar ärendet i de fall där remisser och operationsförfrågan behöver göras.

 Efter avslutad behandling kan kvalitetssäkrad faktura skickas till vårdbeställare inom 24 timmar.

Intergrationer och tilläggstjänster

Boka Doktorn är ett flexibelt gränssnitt som ger er möjlighet att använda alla funktioner och tjänster som plattformen har att erbjuda eller bara fokusera på de funktioner som ni behöver. Det är era verksamhetsbehov som styr valet av funktioner.

Boka Doktorn är inget journalsystem men har integration mot flera.

Ett urval av våra tilläggstjänster:

 • BDC Care – digital vård av privata såväl som patienter med sjukvårdsförsäkring.
 • Power BI – statistikrapporter.
 • QAM –  Kvalitetssäkra fakturor.

Prismodell

Kontakta Boka Doktorn via formuläret nedan för att få reda på mer om pris och villkor. 
Som kund hos oss abonnerar ni plattform enligt en prismodell som passar er verksamhet med de bokningsvolymer som ni har. 

Om ni är intresserade av våra tilläggstjänster hjälper vi er att identifiera vilka av dessa som kan skapa värde för er verksamhet. 

Journalsystem

Boka Doktorn är inget journalsystem men vi har integration mot flera. Använder du Clinic Buddy, Skalpell, Hano, Webdoc, CGMJ4 eller Venturi-journalen kan du enkelt integrera dessa journalsystem med Boka Doktorn.

Kundundersökningar

Vår tilläggstjänst; nöjd kundundersökning kan aktiveras när ni önskar. Patienten får ett utskick med frågor gällande sitt besök hos er. Det ger er en unik möjlighet att göra jämförelser och tidigt identifiera förbättringsområden.

Supportportal

Kostnadsfri support ingår. Supporten är bemannad med personal som svarar på era frågor i telefon eller via mail. Våra anslutna kliniker har även dygnet runt tillgång till våra onlinemanualer.

Notiser-SMS påminnelser

Patienten får automatisk utförlig bokningsinformation och bokningspåminnelser via SMS eller e-post.

Fakturering

Skapa och administrera digitala fakturor. Vi har integration mot flera ekonomisystem, Fortnox, Agresso, Visma, Briljant, Hogia och Björnlunden. Snart har vi fler ekonomisystem som är färdiga att använda.

Statistikrapporter

I Boka Doktorn kan man ta fram utförliga statistikrapporter. Dessa skapar värde i planeringen av eran verksamhet.

En resumé av hur bokningsflödet i Boka Doktorn ser ut:

Som vårdgivare i Boka Doktorn har ni  registrerat era lediga tider i en kalender. Dessa lediga tider ihop med annan företagsinformation är synliga och sökbara för alla anslutna vårdbeställare.

Bokningsflödet i Boka Doktorn:

Hur skapas ett skadeärende?
När försäkringsbolag X ska boka vårdtid till sin kund kommer era lediga tider vara sökbara och synliga. Ni får en förfrågan i form av ett ärende eller besöksbiljett i plattformen. Godkänner ni denna förfrågan skickas information till vårdbeställaren per automatik och även ett sms till patienten med bokningsinformation gällande adress till kliniken, tidpunkt för mötet, namn på den som ska behandla patienten och annan nyttig information som gör att hen hittar till er.
På själva besöket behandlar ni patienten enligt era rutiner och journalför som tidigare. Efter avslutad behandling är det möjligt att automatiskt generera fakturor som omedelbart skickas till vårdbeställaren. 

Hur kan pappersdokumentationen ersättas?
En del bokningsförfrågningar innehåller digitala remisser och annan information. I Boka Doktorn kan vårdgivare och vårdbeställare lägga till remisser och andra typer av dokument  i ärendet. I samma ärende kan man även bifoga andra filer som t ex röntgen, journalkopia, fotografier eller labbsvar.

Utöver detta kan man föra en konversation kring patienten. Ett exempel är att vårdgivaren begär en komplettering av vårdbeställaren eller vice versa. Detta sker digitalt i systemet.

På vilket sätt sparar Boka Doktorn din tid?

Ni behöver inte ringa till patienten eller vårdbeställaren. Patienten behöver inte heller kontakta er via telefon eftersom hen har möjlighet att avboka och boka ny tid via en länk som fås med i samma SMS. Ni behöver inte faxa, posta eller hantera annan pappersdokumentation. Vårdbeställaren ser allt som sker kring skadan online.

Kontakta oss