Sök vård...
...bland över 950 kliniker.
Specificera sökningen baserad på ort, specialist och ledig tid.
Följ hela förloppet från första besöket...
...till avslutad behandling.
Föregående
Nästa

Som nätverkspartner i Boka Doktorn får ni snabb tillgång till specialistsjukvård, med omedelbar tillgång till rätt resurs i rätt stad. Systemet har används av försäkringsbolag sedan år 2005 för att söka vård och boka vård åt sina försäkringstagare. 

Boka Doktorn har över 13 års erfarenhet i branschen som ledande plattform för privata vårdtjänster. Genom ett tätt samarbete med både leverantörer och beställare av vård utvecklas tjänsten kontinuerligt framåt med våra kunder som bästa kvalitetssäkring.

Videomodul

Från och med mars 2019 kommer Boka Doktorn att erbjuda videobesök via plattformen.  Inom kort kommer mer information om hur ni kan söka videobesök för bokning

Business Intelligence

ny.BI.icon

Vårt business intelligence-verktyg ger er möjligheten att designa och ta emot kvalitativa rapporter med statistik som rör företagets aktiviteter. ​ Detta ger er en unik möjlighet att förutse och följa trender, mäta prestanda och genomföra benchmarking

Ekonomisystem

En av våra mest uppskattade funktioner i Boka Doktorn är faktureringstjänsten, eftersom man i Boka Doktorn kan hantera den med ett par klick. Allt fler vårdgivare skickar E-fakturor. Ni faktureras snabbare och får en helt annan översikt

Integrationer

Boka Doktorn erbjuder flera olika sätt att helt eller delvis integrera system som används av företag, med minimalt behov av utveckling. Detta är möjligt genom att Boka Doktorn använder sig av en öppen plattform baserad på standardkomponenter

Kundportal

Kundportalen tillåter patienter att boka, avboka och göra ombokningar online direkt till vårdgivare. Här kan man också delge patienten viktig information kring besöket.  ​ Sammantaget ger kundportalen en ökad service med bibehållen kontroll över bokningsflödet

Kundundersökningar

Integrerad i Boka Doktorn finns en omfattande kvalitativ kundundersökning med hög svarsfrekvens. Med hjälp av den automatiserade enkäten skapar man kundengagemang, får direkt återkoppling och erhåller en unik möjlighet att jämföra sig mot den egna branschen

Utbildning

Alla som är anslutna till Boka Doktorn har tillgång till våra onlinemanualer. Dock ordnar vi sedan en tid tillbaka utbildningar om Boka Doktorn på  kundernas begäran  Är ni intresserade av att gå en av våra utbildningar utformar vi en offert till er. Kontakta oss via formuläret här nedan.

Kontakta oss