Personvernerklæring

Personvernerklæring

Hvordan behandler Boka Doktorn dine personopplysninger?

 
Personvernerklæring – hvordan behandler Boka Doktorn dine personopplysninger?
 

Denne personvernerklæringen beskriver Boka Doktorns behandling av dine personopplysninger og gjelder når du er i kontakt med oss.

Hvem har ansvar for dine personopplysninger?

Boka Doktorn Group AB , org.nr.556919-9515, er databehandler for dine personopplysninger og har ansvar for at behandlingen skjer på trygg og lovlig måte i henhold til denne personvernerklæringen.

Hvilke rettslig grunnlag benytes for å behandle dine personopplysninger?

Boka Doktorn behandler dine personopplysninger lovlig og i hovedsak for å oppfylle avtalen som du eller din arbeidsgiver er en del av. Unntak av dette er hvis du ikke har inngått en avtale med oss men benytter oss for administrative spørsmål eller kundeservice/support, da baserer vi oss på rettslig grunnlag av interesse. Hvis Boka Doktorn skulle behandle dine personopplysninger for et formål som i hendhold til loven krever et samtykke, vil vi innhente ditt samtykke i forkant av behandling.

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Boka Doktorn samler inn personopplysninger som du sender til oss i sammenheng med at du eksempelvis er interessert i våre tjenester eller ber om support. I kontakt med kundeservice/support kan det hende at du sender oss personopplysninger om en eller flere andre personer. Vi forutsetter at den som sender disse opplysningene har samtykke fra samtlige personer for å sende oss disse personopplysningene.

Hvilke personopplysninger behandler?

Personopplysninger som blir behandlet inkluderer, men er ikke begrenset til, brukernavn, navn, e-post, telefonnummer, adresse, fødselsdato, fakturerings informasjon, IP-adresse og/eller annen informasjon som du sender oss eller for øvrig er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Vi kan bruke dine personopplysninger for følgende formål:

 • Administrasjon
  • For å kunne administrere bestillinger, oppsigelser, overføringer og fakturering.
 • Tilgang
  • For å gi deg tilgang til plattformen
 • Kundeservice/support
  • For å kunne gi deg service om du kontakter oss med spørsmål/synspunkter.
 • Utsendelser
  • For å kunne gjøre utsendelser av informasjon som release-notes/endringslogg og driftinformasjon.
 • Markedsføring
  • For å sende markedsføringstilbud om våre tjenester om du ikke skriftlig har bedt om å ikke motta direkte markedsføring.
 • Utvikling av produkter
  • For å utvikle våre tjenester, sikre teknisk funksjonalitet, føre statistikk, logge hendelser/feil, gjennomføre marked- og kundeanalyser samt ved feilsøking og tester og alt dette for å tilby en bedre brukeropplevelse.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger kommer kun til å behandler av Boka Doktorn og våre databehandlere.

Ansatte databehandlere er alltid bundet av en skriftlig databehandleravtale som pålegger dem de samme forpliktelsene i behandling av personopplysninger som forpliktelsene som gjelder i henhold til denne personvernerklæringen.

Boka Doktorn overfører bare personopplysninger til land utenfor EU/EUS hvis landet har et akseptabelt nivå av beskyttelse tilsvarende EU eller EU-kommisjonen, eller om dette er spesifikt angitt i sammenheng med at du sender oss dine personopplysninger.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskaper med mindre det ligger et rettslig grunnlag, forordning eller krav fra myndighetene om dette, eller for å beskytte våre eller våre tredjeparters rettigheter.

Vi viderefører, selger eller bytter aldri dine personopplysninger i markedsføringsformål til noen tredjeparter.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger lagres så lenge disse trengs for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser mot deg eller din arbeidsgiver.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Boka Doktorn har fortatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske grep for å beskytte dine personopplysninger mot f.eks. manipulasjon eller uautorisert tilgang. Vi tilpasser kontinuerlig sikkerheten sammen med den forløpende tekniske utviklingen.              

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å når som helst (kostnadsfritt en gang i året) og forespørre hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.

Du har når som helst kostnadsfritt rett til å be om at dine opplysninger slettes, endres eller rettes. Du har også rett til å be om å begrense behandlingen av dine personopplysninger til visse formål som f.eks. og ikke bli benyttet for direkte reklame/markedsføring. Vi kan derimot ikke slette dine personopplysninger så langt det foreligger et lovpålagt krav om lagring som f.eks. bokføringsregler.

Hvis dine personopplysninger endres, vennligst informer Boka Doktorn om dette ved å sende oss en melding. Boka Doktorn står ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personopplysninger er gamle eller feil om du har unnlatt å informere oss om endringen.

Din forespørsel skal være skriftlig og personlig underskrevet samt inneholde navn, e-post, telefonnummer, adresse og organisasjonsnummer. Dette trenger vi for å verifisere at vi sender personopplysningene til rett person.

Forespørsler som beskrevet over sendes til:

Boka Doktorn Group AB

Att: Personuppgiftsbehandling

Torsgatan 5 b

411 04 Göteborg

Informasjonen vil sendes til din folkeregistrerte adresse.

Hvis du vil klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Har du noen spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du alltid velkommen til å kontakte oss!