Videomodul

En tjänst för verksamheter inom hälsa och sjukvård.

BDC Care är utvecklat i samarbete med Visiba Care. Tjänsten erbjuder en säker teknik för vårdgivare som önskar erbjuda digital vård till privata såväl som sjukförsäkringspatienter.

Trygg och säker tjänst

All delning av information i appen hanteras i enlighet med PDL och GDPR. Alla parter autentiserar sig med BankId. Medicinskteknisk produkt godkänd av läkemedelsverket.

Smarta Integrationer

Direkt integration i Boka Doktorns plattform för bokningar av försäkringspatienter. Bokningarna registreras i de journalsystem vi har integration mot.

Meddelanden

Säker kommunikation och behandling via meddelanden. Används vid exempelvis digitala behandlingsprogram eller i de fall påminnelser är nödvändiga kopplad till behandlingen.

Kalender online

Bokningar av såväl fysiska som videobesök kan administreras från er hemsida. Ni kan givetvis genomföra bokningen åt klienten/patienten.

Flerpartssamtal

Bjud in flera till videomötet. Ni kan vara upp till tio deltagare.

Frågeformulär

Aktivera frågeformulär i din digitala mottagning. Klienten/patienten besvarar frågorna innan videobesöket. Vårdgivaren kan ta del av svaren innan- och under videomötet.

För verksamheter inom hälsa, sjukvård och företagshälsa

Ni behöver inte utveckla en egen app för att genomföra videobesök. Med BDC Care får ni en egen videotjänst att använda för trygga och säkra videomöten och digitala behandlingsprogram. Ni kommer igång inom fyra dagar!

Gränssnittet är enkel att administrera och har tydlig navigering.
Standardnotiser aktiveras enkelt för avisering via SMS och e-post.

Inför videobesöket

Era inbokade videobesök syns i kalendern. Härifrån ser ni alla nödvändiga uppgifter inför videomötet. Det är även härifrån ni initierar videomötet genom att klicka på ring.

Videosamtal, chatt och flerpartssamtal.

BDC Care förbättrar upplevelsen av videosamtal genom snabba videoflöden med hög upplösning. Ni kan använda chattfunktionen för att bifoga bilder och filer under samtalet. Bjud in flera till videomötet. Ni kan vara upp till tio deltagare.

Dr Jonatan Tovi arbetar som dermatolog på Göteborgs Hudläkarmottagning.

Vi träffade Jonatan via teams för att prata om digital vård. Ovan ser ni ett klippte där Jonatan pratar om hur de arbetar med BDC Care. 

Möt en av våra BDC Care kunder.

– Hur har eran arbetssituation ändrats efter coronapandemin?

Tidigare var det vi själva som fick introducera besöksformen för patienter. Nu upplever vi att våra patienter lättare konverterar till digitala möten. De bokar dessutom på egen hand via bokningssystemet som ingår i tjänsten, vilket fungerar mycket bra.

– Vilka typer av diagnoser kan ni behandla digitalt?

I de allra flesta fall kan man initiera en behandling fysiskt och följa upp den digitalt. Eftersom hud är en klinisk specialitet så handlar det mycket om vad patienten visar upp, naturligtvis så ger det mycket att känna på förändringar också men man kan ställa många diagnoser preliminärt av att bara se på besvären. Återbesök vid svårare diagnoser som initialt behöver sättas under ett fysiskt möte kan ersättas med digitala möten. Behöver man ta prover eller biopsi, då får patenten komma in. 

– Vad skulle underlätta diagnostisering på avstånd i ert digitala vårdflöde?
Om man tex. lånar ut dermatoskop till instanser där patienten kan ta sig för att ta bra foton och skicka dessa till oss via säkra meddelanden.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du startar din digitala mottagning.

Vår lösning digitaliserar mottagningar för att bedriva vård, rehabilitering och friskvård online.  Vår videomodul förknippas med vård online, sjukvård online och även läkare online. Idag används videomöten av betydligt fler personalkategorier än doktorer. Oavsett om ni erbjuder tjänster inom hälsa och/eller sjukvård kommer ni snabbt igång med BDC Care. Vi stöttar er hela vägen! 

Klicka på telefonen för att se hur det fungerar för kunden/patienten